Chi tiết tin - Xã Cam Nghĩa - Cam Lộ

 

Hình ảnh
Video clip

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 14

Tổng lượt truy cập: 70.725

Tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến

16:17, Thứ Ba, 12-9-2023

UBND XÃ CAM NGHĨA

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN,

THỰC HIỆN GIAO DỊCH TTHC TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

          Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số khái niệm cơ bản sau: 

1. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2. Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

3. Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến được quy định khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP:

Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.

4. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực trên địa bàn xã Cam Nghĩa.

- Bước 1: Đề nghị các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc xã Cam Nghĩa đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể truy cập website https://dichvucong.quangtri.gov.vn rồi bấm "Đăng ký". Người dân có thể chọn "Thuê bao di động" để đăng ký tài khoản bằng số điện thoại.

Hãy điền đầy đủ thông tin rồi bấm "Đăng ký". Sau đó chúng ta nhập mã OTP gửi về điện thoại, và tiếp đến là bước đặt mật khẩu.

Sau khi đăng ký tài khoản như trên, người dân đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quảng Trị, địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn/

Bấm chọn: “Đăng nhập bằng cổng DVC Quốc gia”